Information om behandling av personuppgifter

Allmänt

Nedan beskrivs hur Valensia Design Ab behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats, nyttjar våra tjänster eller när vi på annat sätt behandlar dina uppgifter.

Personppgiftsansvarig

Valensia Design AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Du når oss enligt följande: Valensia Design AB, Husbytorpsvägen 22A, 197 33 Bro, E-post: info@valensia.se

Vad för uppgifter samlar vi in och hur vi använder dem?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du interagerar med oss, både digitalt och fysiskt. När du kommunicerar med oss sparar vi dina uppgifter för att kunna hjälpa dig med din förfrågan på bästa sätt. Detta är namn, email, adress, telefonnummer och andra uppgifter relaterade till din förfrågan. När du accepterat offert/prisförslag genom offert, mail eller hemsidan eller du har bokat arbeta som ska utföras eller vi har utfört arbete för dig eller att du accepterat dessa villkor på annat sätt så kan dessa uppgifter användas för att senare kontakta dig med erbjudanden som vi tror du är intresserad av samt uppföljning för att säkerställa att du är nöjd med vår tjänst och för att fullfölja garantier. Vid hembesök eller annat sätt att samla information, kan information om framtida behov samlas in för att ge dig så bra råd som möjligt. Detta kan göras både genom dialog med dig eller okulär besiktning av oss.

Då vi hjälper till med din ROT-ansökan på Skatteverket så samlar vi in ditt personnummer och andra uppgifter behövda för att hantera din ROT-ansökan. Dessa kan samlas in direkt från dig eller från offentliga källor. När du besöker vår hemsida så får du möjligheten att acceptera cookies. En cookie är en liten datafil som lagras i din dator, surfplatta eller smartmobil. Dessa cookies används för att webbsidan att fungera så bra som möjligt för dig, personalisera innehåll och annonser samt för att analysera trafiken på webbsidan. Uppgifter sparas även när samarbetspartners delar dessa med oss - där du har godkänt till samarbetespartner att få dela dina uppgifter.

Rättslig grund för behandling

Vi kommer att behandla dina personuppgifter enligt de följande rättsliga grunderna:

Offert och avtal – när du accepterar en offert och därmed sluter ett avtal med oss kommer vi att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra våra och dina skyldigheter. Detta kommer vi att göra med fullgörande av avtal som rättslig grund.

Information och marknadsföring – för att kunna hålla dig uppdaterad om vissa produkters beskaffenhet eller för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden baserat på den information som vi har samlat in enligt ovan kommer vi att använda oss av berättigat intresse för att kunna kommunicera med dig. Behandling som krävs enligt lag – för att kunna fullgöra den behandling av personuppgifter som åläggs oss av olika lagstiftningar (t.ex. bokföringslagens krav på att behålla vissa personuppgifter i sju år) kommer vi att hävda fullgörandet av rättslig förpliktelse som rättslig grund.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, därefter kommer vi att behålla dem:

För att kunna säkerställa garantier så länge garantin kvarstår.

I marknadsföringssyfte, då de arbeten som vi utför oftast inte behöver göras om förrän efter ca 10 år kommer vi att behålla dina personuppgifter och använda dem i marknadsföringssyfte i max 10 år efter det att vi färdigställde ett projekt hos dig.

Så länge som det finns lagstiftade krav som kräver att vi kommer att behålla dina personuppgifter, som exempelvis bokföringslagens krav om sju år.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi anlitar tjänsteleverantörer eller partners för att hantera eller stödja vissa aspekter av våra affärsverksamheter för vår räkning. Dessa kan då ta del av dina uppgifter som behövs för den hanteringen. Vi har dock säkerställt att de inte kommer använda dina uppgifter för något annat syfte genom att vi har ingått avtal som begränsar deras rätt till att de får endast behandla dina uppgifter på det sätt som vi ger dem tillåtelse till. Om vi inte har möjlighet att hjälpa dig och har samarbetspartners som kan hjälpa dig bättre så kan vi koppla ihop dig med dem och dina kontaktuppgifter delas då i syfte att ni ska få kontakt för fortsatt hjälp. Vi kan även överföra information om dig till annonseringspartner som till exempel Facebook och Google (inklusive annonsnätverk, annonsservningsföretag och andra tjänsteleverantörer de kan använda) så att de kan känna igen dina enheter och leverera intressebaserat innehåll och annonser till dig. Denna information kan inbegripa namn, postadress, email, enhets-ID eller andra identifierare samt uppgifter om vår förståelse av dina kommande behov av våra tjänster för att du ska kunna få personaliserad marknadsföring.

Vi kommer att se till att den information vi skickar kommer att skickas på ett säkert sätt som exempelvis kryptering eller annan liknande metod. När du är aktiv hos dessa företag sociala mediefunktioner kan de samla in ytterligare information från dig, som din IP-adress och information om din webbläsare eller operativsystem samt kombinera information om dig med information från andra företag. Du kan läsa mer om hur dessa företag och dess personuppgiftsbehandling på deras webbplatser alternativt i deras appar.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information med till exempel en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (till exempel genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler).

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du vissa rättigheter i förhållande till behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dem, vänligen kontakta oss via info@valensia.se.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, inklusive ändamålet för behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.

Rätt till korrigering/rättelse: Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig kan du be oss om att rätta till dem.

Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara relevant om vi har felaktiga uppgifter om dig och du inte vill att behandlingen ska fortsätta förrän vi har rättat uppgifterna.

Rätt till radering / rätt att glömmas bort: Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter. Även om vi kommer att tillmötesgå en sådan begäran i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, vänligen notera att vi trots din begäran kan komma att fortsätta behandlingen av vissa uppgifter (såsom uppgifter som vi behöver behålla för att skydda våra rättsliga intressen eller som vi enligt lag är skyldiga att bevara).

Rätt att invända: I samband med behandling av personuppgifter baserat på berättigat intresse har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter. Om dina integritetsintressen uppväger våra intressen för att behandla vissa data, kommer vi att sluta behandla sådana uppgifter.

Rätt till dataportabilitet: Du kan även ha rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har tillhandahållit oss, där den rättsliga grunden för detta är fullgörande av avtal, i ett strukturerat, allmänt accepterat och maskinläsbart format, samt rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen inte tveka att kontakta oss via info@valensia.se

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@valensia.se. Du kan också kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se, imy@imy.se).